Paginabegin

DISCLAIMER

Deze website wordt u aangeboden door KOLTEC B.V. Het is bedoelt als service en informatiebron voor klanten en eindgebruikers van onze producten. Door deze site te gebruiken accepteert u onderstaande voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet wilt accepteren dan moet u deze site niet gebruiken.

De informatie op deze website wordt verstrekt zoals deze is. De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten. De informatie op deze website kan ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

KOLTEC B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of enig gelinkte website met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomensderving, bedrijfsonderbreking, softwareverlies of verlies van andere gegevens op uw informatiesysteem.

KOLTEC B.V. verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die u via deze website kunt bereiken. Dergelijke links worden uitsluitend aangeboden voor informatiedoeleinden en betekenen niet dat KOLTEC B.V. de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of links bevatten naar producten en activiteiten, enzovoort van KOLTEC B.V. die in uw land niet beschikbaar zijn. KOLTEC B.V. verleent geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke informatie, met name aangezien deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat de betreffende producten of diensten in de toekomst in uw land niet beschikbaar zullen komen. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van de producten of diensten in uw land of voor bestellingen contact op met uw dealer.

Opmerkingen, vragen of suggesties
Let er op dat eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten. Door informatie of materiaal toe te zenden verleent u KOLTEC B.V. een onbeperkte en onherroepelijke licentie tot het gebruik, de verveelvoudiging, weergave, opvoering, wijziging, overdracht en verspreiding van dergelijke materialen of informatie, en stemt u erin toe dat het KOLTEC B.V. vrijstaat om de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt te gebruiken voor welk doel dan ook.

 

DISCLAIMER

Deze website wordt u aangeboden door KOLTEC B.V. Het is bedoelt als service en informatiebron voor klanten en eindgebruikers van onze producten. Door deze site te gebruiken accepteert u onderstaande voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet wilt accepteren dan moet u deze site niet gebruiken.

De informatie op deze website wordt verstrekt zoals deze is. De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten. De informatie op deze website kan ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

KOLTEC B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of enig gelinkte website met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomensderving, bedrijfsonderbreking, softwareverlies of verlies van andere gegevens op uw informatiesysteem.

KOLTEC B.V. verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die u via deze website kunt bereiken. Dergelijke links worden uitsluitend aangeboden voor informatiedoeleinden en betekenen niet dat KOLTEC B.V. de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of links bevatten naar producten en activiteiten, enzovoort van KOLTEC B.V. die in uw land niet beschikbaar zijn. KOLTEC B.V. verleent geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke informatie, met name aangezien deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat de betreffende producten of diensten in de toekomst in uw land niet beschikbaar zullen komen. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van de producten of diensten in uw land of voor bestellingen contact op met uw dealer.

Opmerkingen, vragen of suggesties
Let er op dat eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten. Door informatie of materiaal toe te zenden verleent u KOLTEC B.V. een onbeperkte en onherroepelijke licentie tot het gebruik, de verveelvoudiging, weergave, opvoering, wijziging, overdracht en verspreiding van dergelijke materialen of informatie, en stemt u erin toe dat het KOLTEC B.V. vrijstaat om de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt te gebruiken voor welk doel dan ook.