Afrasteringstype TEST!

(test!!) Er zijn verschillende afrasteringstype mogelijk. Dit is afhankelijk van het dier waarvoor de afrastering bedoeld is en of een afrastering permanent moet worden of verplaatsbaar ijnvcipjenfvijfenvjhbdvj nefwjn vfjwnv fjvn fvn fkj nfjn jfnvjvnerjvnuinc fj;kvhgcunwdjokfvhbjl c